خوش آمدید


    کمال، دست نیافتنی است، اما طبیعت آن به گونه ای است که ارزش پیگیری را دارد. تاریخچه شرکت هریسون نشان دهنده این است که ما همواره تلاش کرده ایم تا در ساختمان هایی که می سازیم، در روابط و در رفتارمان و در جوامع بیشماری که در آنها زندگی و کار می کنیم به سوی کمال رفته و روزانه در راه رسیدن به آن تلاش می کنیم تا بهترین باشیم. چگونگی رسیدن به این هدف بزرگ است که ما را متفاوت می سازد. این تعهد تزلزل ناپذیر ما در ساختن بهترین ها است.
مجموعه استخر قهرمانی اهواز

 


ساختمان های اسکان کردهای رانده شده از عراق در زیوه و ربطمجتمع فرهنگی و هنری اصفهان
 
کارخانه لاستیک کرمان